Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Pozorování v ČR > Akce hvězdáren

Přeskočit navigaci

Přehled akcí hvězdáren a planetárií

Lidová hvězdárna v Prostějově

Také prostějovská hvězdárna je aktivně zapojena do projektu VT 2004. Pomineme-li skutečně aktivní přístup se skupinou zdejších středoškolských studentů, pak pro širokou veřejnost bude 8. 6. 2004 otevřeno nepřetržitě v čase 7–14 hodin.

Pozorovací metody: přímé i projekční.

Dalekohledy: mj. MEADE 10”, BINARY, TELEMENTORY, ATC průměr 150 apod.

Hvězdárna v Úpici

Program pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk 8. června 2004, Hvězdárna v Úpici

 1. Velká kopule
  • Pozorování vizuální – vizuální pozorování bude prováděno pomocí dalekohledu Mertz přes helioskopický filtr s alternativou pozorování na projekčním stínítku. Bude prováděno především s ohledem na návštěvníky.
  • Pozorování fotografické – fotografické pozorování bude prováděno příležitostně projekcí obrazu Slunce do fotoaparátu (digitální, klasický film).
 2. Bečvářova kopule
  • Snímání přechodu webovou kamerou (detail) – úkaz bude snímán webovou kamerou projekcí za dalekohledem Secretain, alternativně za použití Barlowovy čočky pro prodloužení ohniskové délky. Pozornost bude zaměřena především na zachycení vstupu a výstupu Venuše před a ze Slunce. Vzhledem k velkému zvětšení a přítomnosti přesného času z internetu bude možno ze získaného pozorovacího materiálu (přepokládá se pořízení filmu, případně rychlé kadence jednotlivých snímků) určit časové kontakty. Dále bude pozornost věnována přiblížení přecházející Venuše k případným skvrnám či skupinám skvrn. Návštěvníci budou moci v omezené míře sledovat obraz na monitoru připojeného počítače. Předpokládá se zavedení výstupu z webové kamery do přednáškové místnosti.
 3. Expediční montáž v odsuvném domku
  • Snímání přechodu webovou kamerou (celý disk) – úkaz bude snímán webovou kamerou projekcí za fotografickým objektivem tak, aby byl zachycen celý sluneční disk. Pozornost bude zaměřena na zachycení celého úkazu pomocí snímků s delší časovou prodlevou pro pořízení animace celého přechodu. Návštěvníci budou moci v omezené míře sledovat obraz na monitoru připojeného počítače. Předpokládá se zavedení výstupu z webové kamery do přednáškové místnosti.
 4. Sluneční patrolní dalekohled
  • Snímání přechodu televizní kamerou – v rámci běžného patrolního programu bude pořízena sekvence snímků pro vytvoření animace přechodu. Snímáno bude v bílém světle a čarách H-alfa a Ca II-K. Obraz bude promítán pro veřejnost a ve spolupráci s AsU AV ČR Ondřejov bude přenášen na internet.
 5. Dalekohled MEADE LX 200
  • Záznam vstupu a výstupu pomocí webové kamery. Určení kontaktů a podklady pro animaci.
 6. Venkovní prostory – vizuální pozorování pro veřejnost
  • Dobson – pozorování přes sluneční filtr Astrosolar
  • Somet Binar 25x100 – pozorování přes sluneční filtr Astrosolar
  • Pozorování pouhýma očima – pozorování přes sluneční filtr Astrosolar, případně pomocí brýlí na zatmění nebo přes svářečské sklo
 7. Přednáškový sál
  • Pozorování výstupu z webových kamer – předpokládá se možnost sledovat průběh úkazu snímaný webovými kamerami umístěnými na dalekohledech hvězdárny
  • Přednáškový cyklus – přednášky na téma přechod Venuše přes sluneční disk
 8. Zatím neurčený shromažďovací prostor
  • Nepřetržitá prezentace hvězdárny

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Hvězdárna Valašské Meziříčí bude pro veřejnost otevřena v úterý 8. června 2004 v době od 7:00 do 13:30 hodin. Připravujeme následující program:

Případné dotazy směřujte na naše kontaktní adresy:

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí

tel/fax: 571 611 928
e-mail: info@astrovm.cz
www: www.astrovm.cz

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna má dvě kopule vybavené dalekohledy. Jedna bude vyhrazena pro odbornou činnost. Menším dalekohledem s kratším ohniskem bude pořizován videozáznam celého úkazu tak, aby z něho mohla být zhotovena zkrácená (zrychlená) nahrávka. Dalekohledem s delším ohniskem bude detailněji snímán vstup a výstup Venuše s vloženým časem, aby bylo možné určit okamžiky kontaktů.

Druhá kopule bude přístupná veřejnosti pro vizuální pozorování. Při velkém zájmu je možné operativně instalovat další dalekohled mimo budovu hvězdárny.

V případě dostatečného personálního obsazení uvažujeme i o instalaci přenosného dalekohledu na některém ze sídlišť pražského severního města, v úvahu přichází Prosek nebo Ďáblice.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8

tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

Otevírací doba 8. 6. 2004: 7:00 – 13:30.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Kontaktní údaje:

Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice
tel. Č. Budějovice: 386 352 044
tel. Kleť: 380 711 242 (po 10:00 hod.)
fax: 386 352 239
e-mail: hvezdarna@hvezcb.cz
www: http://www.hvezcb.cz