Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Pozorování v ČR > Jak pozorovat

Přeskočit navigaci

Jak pozorovat

Zde naleznete informace jak pozorovat přechod Venuše tak, aby výsledky byly použitelné v rámci projektu VT-2004.

Jak pozorovat?

Pozorovatelé musí alespoň:

K odstranění chyb měření bude třeba provést specifické úpravy. Instrukce na těchto stránkách budou co nejpodrobnější.

Kde jste?

Geografické souřadnice pozorovatelny lze vyčíst z mapy, nebo lépe zjistit pomocí GPS (Globální Poziční Systém). Pro mnoho pozorovatelů bude nejjednodušší podívat se na stránky http://www.heavens-above.com a nalézt souřadnice svého města.

Do té doby, než zde zveřejníme postup přesného určení Vašeho zeměpisného umístění, můžete se poučit o navigaci, jak je vysvětleno v minulém projektu nazvaném Sea & Space (1998). Informace o navigaci naleznete na http://www.eso.org/seaspace/navigation/.

Pozorovací metody

Pro většinu pozorovatelů, zvláště pro méně zkušené, bude ideální metodou projekce obrazu Slunce pomocí malého (binokulárního) dalekohledu (např. triedr) na bílou plochu. Disk Venuše bude pozorovatelný jako malá tmavá tečka pohybující se přes jasný sluneční disk.