Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Bezpečnost

Přeskočit navigaci

Jak bezpečně pozorovat ...a nepoškodit si zrak

Pozorování všech objektů na obloze v blízkosti Slunce je NEBEZPEČNÉ! Při pozorování je třeba chránit zrak, může dojít k trvalému poškození očí! Při pozorování přechodu Venuše je třeba dodržet stejná bezpečnostní opatření jako při sledování zatmění Slunce.

NIKDY SE NECHRÁNĚNÝM OKEM NEDÍVEJTE PŘÍMO DO SLUNCE – NĚKOLIKAVTEŘINOVÝ POHLED MŮŽE ZPŮSOBIT TRVALOU SLEPOTU! VŽDY SE PŘESVĚDČTE, ŽE K OCHRANĚ POUŽÍVÁTE KVALITNÍ FILTRY. DALEKOHLEDEM BEZ PŘÍSLUŠNÝCH FILTRŮ SE NIKDY NEDÍVEJTE PŘÍMO DO SLUNCE!

Informace o zásadách bezpečného pozorování zatmění jsou dostupné na mnoha internetových stránkách. Bezpečné pozorovací filtry jsou k dostání ve specializovaných prodejnách. Před pozorováním se ujistěte, že používáte kvalitní, nepoškozený výrobek!

Základní informace o bezpečnosti naleznete např. na stránkách UK Solar Eclipse [EN] (informace a odkazy na dodavatele uvedené na výše citované stránce nejsou v žádném vztahu k doporučením v rámci programu VT-2004).

Následující kresba ukazuje projekci Slunce – jedná se o NEJBEZPEČNĚJŠÍ METODU.

Projekce Slunce na promítací desku