Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Často kladené dotazy

Přeskočit navigaci

Často kladené dotazy

Při hledání odpovědí na Vaše dotazy je vhodné začít zde – je možné, že Vaši otázku již někdo zodpověděl.

Dotazy související s projektem VT-2004 je možné zasílat (v angličtině) na e-mail vt-2004@eso.org. Odpověď bude nejdříve dostupná na anglických stránách projektu [EN], po přeložení bude umístěna i zde.

Proč je tento úkaz tak důležitý?

Přesné pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk umožňuje určit vzdálenost mezi Sluncem a Zemí. Tato vzdálenost je v astronomii velmi důležitá, neboť ostatní metody určení vzdáleností závisí na této hodnotě. V současnosti mají astronomové přesnější metody určení astronomické jednotky, tato metoda je zajímavá z historických a didaktických důvodů.

Kdy nastal první pozorovaný přechod Venuše?

První přechod Venuše astronomové pozorovali v roce 1639.

Při kterém přechodu Venuše došlo k prvnímu pokusu o změření vzdálenosti od Slunce?

První pokus nastal v roce 1761, ale díky malým pozorovatelským zkušenostem se nepodařilo vzdálenost určit.

Jaký je vztah tohoto úkazu a hledání planet u vzdálených hvězd?

Přechod planet před hvězdou jinou než Slunce (exoplanety) probíhá zcela stejně jako přechod Venuše. Přechody exoplanet před mateřskou hvězdou představují jedinečnou příležitost k detekci těchto těles. Ve skutečnosti je zákrytová metoda pravděpodobně (minimálně pro několik desítek let) jedinou metodou, jak nalézt exoplanety o velikosti Země (takové planety mohou být obyvatelné).

Zákrytová metoda je založena na pravidelném pozorování hvězdy. Přechod planety se projeví jako pravidelné zeslabení při přechodu planety před hvězdou – planeta zakryje část hvězdného disku. Zeslabení je velmi malé – ve dvou známých případech dochází k zeslabení o 1 %. Venuše při přechodu zakryje pouze 0,1 % slunečního světla.

Je možné pozorovat přechod planety Merkur?

Ano, je to možné. Při pohledu ze Země může Merkur přejít před Slunečním diskem. Merkur obíhá Slunce jednou za 88 dní (Venuše za 225 dní) a je mnohem blíže k Slunci než Venuše. Z těchto důvodů je přechod Merkura častější než přechod Venuše a nastává průměrně jednou za sedm let. Poslední přechod nastal 7. května 2003.

Proč je přechod Venuše tak vzácný jev?

K přechodu Venuše dochází přibližně čtyřikrát za 243 let, přesněji řečeno dochází k dvěma dvojicím přechodů. Každý pár nastává v rozmezí osmi let a mezi každou dvojicí přechodů leží 120 let. Dlouhé přestávky způsobuje rozdílnost oběžných drah Země a Venuše – planety neobíhají ve stejné oběžné rovině a k pozorování přechodu Venuše musí být všechna tři tělesa (Slunce, Venuše, Země) v jedné přímce (uzlová přímka). Venuše oběhne Slunce jednou za 225 dní, Země jednou za 365 dní. Když Venuše dorazí do uzlu, Země tam ještě není, a obráceně. Celý jev ovlivňují další, komplikované efekty, které způsobují pozorované dlouhé, mírně nepravidelné intervaly. Po přechodu v roce 2004 nastane přechod 6. června 2012. Další dvojice bude pozorovatelná v prosinci 2117 a v prosinci 2125.

Proč bych se měl zúčastnit experimentu?

K získání dostatečně přesného měření velikosti astronomické jednotky je třeba mnoho pozorování z Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a Ameriky. Každý zúčastněný má skvělou příležitost spolupracovat na opakování proslulého historického pozorování.