Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Výsledky pozorování > Hvězdárna Ďáblice

Přeskočit navigaci

Přechod Venuše 8.VI.2004 na hvězdárně v Praze - Ďáblicích.

Hvězdárna Praha – Ďáblice je nejmenší ze tří středisek Hvězdárny a planetária hl.m.Prahy. Má dvě kopule vybavené dalekohledy. Západní kopule byla vyhrazena pro odborné pozorování, východní pro vizuální pozorování veřejnosti.

V západní kopuli jsou čtyři dalekohledy: hledáček průměr 5 cm, 19 cm refraktor, 30 cm reflektor a koronograf. Pro pořízení videozáznamů tohoto vzácného úkazu byly použity hledáček, osazený malou barevnou TV kamerou a 30 cm reflektor osazený čb TV kamerou.

Oba dalekohledy měly filtr před objektivem a u 30 cm dalekohledu byl průměr zacloněn na 15 cm. Z těchto dvou TV signálů byly pořízeny tři videozáznamy, jeden barevný zachycuje celý úkaz a byl z něho zhotoven zrychlený videozáznam v délce cca 1,5 min. Další dva, jeden barevný a druhý čb mají vložený čas a zachycují pouze časové úseky okolo vstupu a výstupu Venuše.

19 cm refraktor sloužil pro vizuální pozorování. Televizní signály nebyly pouze nahrávány, ale současně také promítány jednak na televizoru ve výstavním prostoru hvězdárny a dále na televizoru a dataprojektorem na promítací plátno v přednáškovém sále.

Návštěvníci se mohli střídat u dalekohledu nebo sledovat nepřetržitě TV projekci, což docenili zvláště při přeletu letadla.

Východní kopule má také čtyři dalekohledy: dva hledáčky průměr 7 cm, 15 cm refraktor a 40 cm reflektor. Pro pozorování veřejnosti byl použit pouze 15 cm refraktor se slunečním filtrem před objektivem doplněným žlutým filtrem pro větší působivost.

Někteří známí pozorovatelé měli své přístroje instalovány na střeše hvězdárny, aby nebyli rušeni návštěvníky z řad veřejnosti, proto ten žebřík v pozadí.

Získané časy kontaktů byly odeslány do IMCCE a zde je tabulka výsledků :


  Instants (UTC) AU (km) (“) (AU)(km) “) Error
1 5h20m32,00s 149912520 8,7757 314650 0,0185 0,210%
2 5h39m25,00s 149563592 8,7962 34278 0,0020 0,023%
3 11h03m27,00s 149716709 8,7872 118839 0,0070 0,079%
4 11h22m53,00s 149645091 8,7914 47221 0,0028 0,032%

Průměrná AU = 149709478 km

Průměrná = 8,7876 “

Průměrná chyba = 0,075%

V Praze dne 10.8.2004 Václav Přibáň

Hvězdárna Ďáblice