Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004

Přeskočit navigaci

Přechod Venuše 2004

Vážení přátelé!

Přechod Venuše před Sluncem je velmi vzácný nebeský úkaz. Každé generaci se nepoštěstí, aby jej mohla spatřit. Je to ještě horší než s Halleyovou kometou, která se k Zemi vrací jednou za 76 roků, a říká se tak o ní, že jen málokomu se podaří ji spatřit dvakrát za život. 8. června 2004 ale přechod Venuše před Sluncem neměl na Zemi žádného živého pamětníka! Lidstvo mohlo tento úkaz pozorovat po 121,5 letech. Na většině území České republiky bylo jasno alespoň na část úkazu, a tak kdo chtěl, mohl spatřit očima nebo přes dalekohled (ale vždy s filtrem na pozorování Slunce) černou tečku (v dalekohledu ale už zřetelný kotouček) planety Venuše, která přecházela před Sluncem.

V Evropské jižní observatoři (ESO) za podpory Evropské komise vznikl celoevropský vzdělávací projekt Venus Transit 2004. Společně s ESO se na přípravě a realizaci tohoto projektu podílely čtyři evropské instituce – Evropská asociace pro astronomické vzdělávání (European Association for Astronomy Education – EAAE), Institut pro nebeskou mechaniku a výpočet efemerid (Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides – IMCCE), Pařížská observatoř (Observatoire de Paris) a Astronomický ústav Akademie věd České republiky. Veřejnost a především studenti si v rámci projektu mohli zkusit historické pozorování, které v minulosti vedlo ke změření základní vzdálenosti ve vesmíru, něco jako první příčky v kosmickém žebříku, tj. vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Česká republika se v mnoha aspektech tohoto projektu ocitla mezi nejlepšími zúčastněnými zeměmi.

Na těchto stránkách naleznete mnohé z toho, co přinesl tento nevšední úkaz i projekt Venus Transit 2004fotografie vlastního úkazu, informace o něm, televizní a rozhlasové pořady, studentské webové stránky a další. Nenajdete zde úplně všechno, neboť s ohledem na omezenou kapacitu jsme nemohli umístit vše, co se v rámci projektu Venus Transit 2004 uskutečnilo.

Dokumenty jsou prezentovány v podobě, v níž byly připraveny pro původní stránky projektu.

Za Český organizační výbor projektu Venus Transit 2004
Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., ředitel Astronomického ústavu AV ČR
RNDr. Stanislav Štefl, CSc., předseda Českého organizačního výboru