Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Soutěže > Soutěž o nejlepší internetové stránky

Přeskočit navigaci

Soutěž o nejlepší internetové stránky v rámci projektu Venus Transit 2004

Britská rada se sídlem v Praze vypisuje v rámci projektu Venus Transit 2004 soutěž středních škol v publikaci internetových stránek věnovaných přechodu Venuše před Sluncem, který bude pozorovatelný dne 8. června 2004. Do této soutěže se můžete přihlásit nezávisle na zapojení do projektu Venus Transit 2004. Spojení obou aktivit však vřele doporučujeme.

Vyzýváme studenty českých středních škol, aby na oficiálních internetových stránkách svých škol vytvořili stránky věnované pozorování přechodu Venuše, která provedou jejich spolužáci. Stránky mají mít jak českou, tak i anglickou verzi. Deset zástupců nejúspěšnějších škol bude pozváno koncem června do Prahy na obhájení své práce před odbornou porotou.Obhajoba práce bude probíhat v anglickém jazyce.

Tři vítězové této soutěže se zúčastní Londýnského mezinárodního fóra mladých vědců (LIYSF, http://www.liysf.org.uk), na kterém se každoročně setkávají studenti vědeckých disciplin z přibližně 50 zemí světa. Až 250 studentů se v rámci LIYSF účastní přednášek vedoucích vědeckých odborníků, seminářů a diskuzí o vědeckých tématech, která v současné době hýbou světem, navštíví průmyslové a výzkumné ústavy, včetně akademických center v Londýně, Oxfordu a Cambridgi, budou uspořádány návštěvy ve Vědeckém muzeu a Muzeu přírodní historie a samozřejmě nebude chybět ani společenský program.

Fórum se koná ve dnech 28. 7. – 11. 8. 2004, Britská rada uhradí náklady na celý program pobytu včetně stravování, ubytování a zpáteční letenky. Účastníci fóra musí být narozeni v období 28. 7. 1982 až 10. 8. 1988, jejich účast musí být schválena školou, a pokud do data konání fóra ještě nedosáhli 18 let, musí jejich účast schválit také jejich rodiče.

Dalších 7 škol obdrží drobné věcné ceny.

Přihlášení škol do projektu bylo ukončeno 15. června 2004.

Žádáme všechny účastníky, aby si pozorně přečetli všeobecná pravidla soutěže, která jsou uvedena níže. Přihlášením do soutěže stvrzujete souhlas s pravidly.

Otázky týkající se soutěže zasílejte na adresu Britské rady, Helena.Sojkova@britishcouncilcz.

Dotazy týkající se technického provedení stránek zasílejte na adresu karel.mokry@astro.cz, případně na halas@rg.prostejov.cz.

Všeobecná pravidla soutěže o nejlepší internetové stránky v rámci projektu VT-2004
 1. Soutěže o nejlepší internetové stránky v rámci projektu VT-2004 se mohou zúčastnit všechny střední školy České republiky.
 2. Předem nejsou určena žádná omezující pravidla týkající se obsahu stránek, kromě toho, že se mají vztahovat k pozorování přechodu Venuše před Sluncem provedeným studenty vlastní školy. Organizátoři ocení vlastní kreativitu při tvorbě stránek.
 3. Internetové stránky musí mít jak českou, tak i anglickou verzi, obě verze musí být obsahově i formálně identické.
 4. Maximální rozsah stránek pro každou verzi (českou a anglickou) je omezen na nejvýše 6 stran formátu A4. Celkový obsazený diskový prostor nesmí být větší než 30 MB. Při nedodržení tohoto požadavku bude škola ze soutěže vyřazena.
 5. Internetové stránky přihlášené do soutěže musí být umístěny na stejném www serveru jako oficiální stránky školy.
 6. Hlavní stránka školy musí obsahovat dobře viditelný hypertextový odkaz na první stránku přihlášenou do soutěže.
 7. Z důvodu možné prezentace v zahraničí musí jedna ze stránek obsahovat alespoň základní informace o škole.
 8. Stránky musí být nezávislé na použitém rozlišení, www prohlížeči a operačním systému. Na titulní straně musí být viditelný odkaz na offline verzi stránek ke stažení. (Offline verzí se rozumí: archivní soubor *.zip obsahující kompletní soutěžní www stránky obsahující pouze relativní odkazy a všechny prvky internetových stránek. Při prohlížení offline verze se nesmí stahovat žádná data z internetu. V případě nejasností se obraťte na adresu karel.mokry@astro.cz). Deset nejlepších www stránek bude prezentováno na CD.
 9. Stránky musí obsahovat pouze objekty (obrázky, fotografie, videosekvence, animace apod.) vytvořené studenty školy. Při použití cizích prvků bude sníženo bodové ohodnocení prezentace.
 10. Při přihlášení uvede škola úplné a pravdivé informace. V případě neúplných nebo chybných údajů bude škola ze soutěže bez náhrady vyřazena.
 11. Vyhodnocení: internetové stránky budou posuzovány komisí složenou ze zástupců Britské rady, pedagoga, astronoma, zkušeného webmastera a uměleckého pracovníka. Body budou udělovány za:
  • originalitu
  • technickou kvalitu a náročnost
  • kvalitu textů a jejich překladů do angličtiny
  • schopnost uchazeče reprezentovat Českou republiku jako mladý představitel vědy (mluvený projev v angličtině, schopnost prezentace a reprezentace vlastní země v zahraničí)
  • vyváženost psaného a obrazového materiálu
  Jednání komise je tajné a její rozhodnutí je konečné. Proti rozhodnutí nemohou být uplatněny žádné námitky. Stížnosti nemohou být podány ani k soudu.
 12. Vítězové budou vyrozuměni písemně. Kompletní seznam účastníků a vítězů bude uveřejněn také na českých internetových stránkách projektu VT-2004.
 13. Zapojení: Soutěž je otevřena každé střední škole České republiky.
 14. Konečný termín pro podání přihlášky: 15. června 2004. Žádné výjimky nebudou akceptovány.
 15. Přihlášením do projektu prohlašujete, že přihlášené stránky jsou zcela vlastní prací studentů Vaší školy a že neporušujete žádná autorská práva.
 16. Přihlášením do soutěže se zříkáte kopírovacích práv a povolujete organizátoru soutěže kopírování a publikování pro nekomerční účely. Publikované materiály musí být označeny názvem školy.
 17. Zapojení do soutěže o nejlepší internetové stránky je současným vyjádřením souhlasu s výše uvedenými všeobecnými pravidly.