Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Soutěže > mezinárodní videosoutěž

Přeskočit navigaci

Mezinárodní videosoutěž

Výsledky videosoutěže. Češi se rozhodně neztratili.

 1. The Venus Transit in the Golden Valley by Matthews Biggs, James Hendry, and Louisa Llewellyn (Herefordshire, UK)
 2. Venus in Sole Visa by Martin Lhotak and Robert Smolik (Praha, Czech Republik)
 3. Millennium Transit by Piotr Majewski and Jerzy Rafalski (Torun, Poland)

článek o závěrečné konferenci (s vyhlašováním výsledků videosoutěže)


V rámci projektu VT-2004 byla připravena videosoutěž. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i týmy (např. studenti či členové astronomických kroužků). Délka soutěžního videa je omezena na max. 8 minut. Video může být v libovolném evropském jazyce, ale je třeba jej doplnit anglickými titulky, případně popisem). Soutěžní video by mělo vypovídat o přechodu Venuše přes sluneční disk 8. června 2004. Video může prezentovat astronomický úkaz, zaznamenávat přípravy pozorování, reakce spolupozorovatelů, demonstrovat sociologické nebo historické aspekty úkazu, případně pojednávat o širších vědeckých/filozofických aspektech úkazu.

Ze zaslaných záznamů mezinárodní porota zvolí 12 laureátů, jejichž snímky budou prezentovány v průběhu Závěrečného vyhodnocení VT-2004, které se bude konat v průběhu dvou dnů v polovině listopadu. Zvolených 12 snímků bude dostupných médiím. Dva členové z každého vítězného týmu budou pozváni na Závěrečné hodnocení, v jehož průběhu jim budou předány ceny.

První cena je bezplatná návštěva pro dvě osoby na ESO Paranal Observatory v Chilských Andách, jednom z předních astronomických center. Na ESO Paranal naleznete i známý teleskop Very Large Telescope (VLT).

Druhou a třetí cenou je návštěva (pro dva členy týmů) renomované evropské filmové společnosti zaměřené na vědecké filmy a možnost setkat se s profesionálními producenty.

Soutěžní snímky musí být doručeny (viz adresa níže) do 15. září 2004. 12 laurátů bude zveřejněno na stránkách VT-2004 do 15. října 2004. Laureáti budou také kontaktováni přímo.

Prosíme všechny zájemce, aby si pozorně prostudovali obecná pravidla soutěže uvedená níže. Zasláním videa do soutěže vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.

Dotazy o soutěži zasílejte přímo organizátorům na e-mail vt-2004@eso.org.

Obecná pravidla videsoutěže VT-2004
 1. V rámci programu VT-2004 byla vyhlášena videosoutěž. Soutěž je otevřena pro členy evropských států, tak jak jsou definovány na stránkách VT-Network.
 2. Přesná pravidla pro obsah příspěvku nejsou určena. Jedinou podmínkou je vztah příspěvku k přechodu Venuše. Video může prezentovat astronomický úkaz, zaznamenávat přípravy pozorování, reakce spolupozorovatelů, demonstrovat sociologické nebo historické aspekty úkazu, případně pojednávat o  širších vědeckých či filozofických aspektech úkazu. Organizátoři vyzývají k nekonvenčním přístupům k tématu.
 3. Maximální délka příspěvku je 8 minut. Kratší příspěvky jsou vítány, delší budou diskvalifikovány.
 4. Video může být představeno v libovolném evropském jazyce. Pokud se nebude jednat o angličtinu, je třeba video doplnit překladem do angličitny. Příspěvky nesplňující tuto podmínku budou diskvalifikovány. Organizátoři nebudou od soutěžících vyžadovat doplňující materiály (překlady).
 5. Formáty videa – příspěvky musí být doručeny na kazetách standardu VHS ve formě PAL nebo v digitální podobě na CD ROM či DVD. Vítězové budou požádáni o uvolnění jejich originálních nahrávek pro další úpravu (nezávisle na použitém médiu).
 6. Technické informace – videa doporučujeme pořizovat v nejvyšší možné kvalitě např. Hi-8, DV, Betacam-SP, Digibeta nebo D-9. Připomínáme, že vítězové budou požádáni o originální záznamy k případným úpravám pro televizní vysílání.
 7. Všechny příspěvky musí být doplněny formulářem, který bude v brzké době zveřejněn na www stránkách. Tento formulář bude osahova následující informace: název, dobu trvání, jména, adresu, telefonní číslo a e-mail autora. Popis videa bude také vyžadován.
 8. Hodnocení provede skupina profesionálních astronomů a TV/Video producentů. Pozornost bude soustředěna na:
  • Originalitu
  • Technickou kvalitu (obraz, zvuk, úpravy)
  • Příběh
  • Kvalitu filmu a vyjadřovací schopnosti
  Rozhodování komise je tajné a rozhoduntí konečné. Na protesty nebude brán zřetel. Rozhodnutí není možné napadnout soudně. Lauráti (vítězové) budou kontaktování přímo, navíc bude na stránkách VT-2004 zveřejněn seznam laureátů.
 9. Účast: Soutěž je otevřena všem obyvatelům evropských států (viz definice na VT-Network) a je zaměřena na výrobu videa, filmu či zprávy na toto téma. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i týmy. Vyloučeni jsou zaměstnanci a osoby blízké osobám zaměstnaným primárními organizátory soutěže (OBSPM, ESO, EAAE, AsU AV ČR), stejně jako členové komise a jejich rodinní příslušníci.
 10. Termín: příspěvky musí být na kontaktní adresu doručeny před 15. zářím 2004. Příspěvky doručené později budou bez možnosti odvolání diskvalifikovány. Nebudou povoleny žádné výjimky.
 11. Kontaktní adresa:

  VT-2004 Video Contest
  European Southern Observatory
  Karl-Schwarzschild-Strasse 2
  D-85748 Garching, Germany.

  Příspěvky musí být odeslány s dostatečným množstvím známek. Organizátoři nebudou přijímat příspěvky, u kterých nebude v plné výši zaplaceno poštovné.
 12. Příspěvky nebudou vraceny.
 13. Přes maximální péči není možné vyloučit poškození či ztrátu příspěvku. Organizátoři nepřebírají odpovědnost za tyto případy.
 14. Zasláním příspěvku do soutěže souhlasíte s tím, že příspěvek představuje Vaši vlastní práci a neporušuje žádná práva. Souhlasíte s přebráním odpovědnosti při stížnostech třetích stran.
 15. Současně s odesláním příspěvku do soutěže souhlasíte s přechodem copyrightu a autorských práv na organizátory soutěže. Ti mohou připravit kopie a využít Váš snímek pro neziskové a výukové vysílání. Ustanovení obsahuje vysílání komerčními TV. Autor bude stále uváděn.
 16. Účastí v soutěži souhlasí s těmito obecnými pravidly.