Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Teorie > G3 - Definice astronomické jednotky a dalších jednotek používaných v astronomii pro měření vzdáleností

Přeskočit navigaci

G3 - Definice astronomické jednotky a dalších jednotek používaných v astronomii pro měření vzdáleností

Jednotkou délky je v SI jeden metr definovaný jako vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. V astronomii je základní jednotkou délky jedna astronomická jednotka AU (astronomical unit) definovaná následovně: Je to vzdálenost poloměru kruhové oběžné dráhy tělesa zanedbatelné hmotnosti, které se pohybuje kolem Slunce úhlovou rychlostí 0,017202098950 rad/den.

Základní jednotka v astronomii je tím vztažena k Zemi. Je jasné, že díky Keplerovým zákonům můžeme v naší sluneční soustavě na základě znalosti jedné konkrétní vzdálenosti vypočítat vzdálenosti ostatní. Odchylky vzniklé gravitačním působením Měsíce a ostatních planet na Zemi jsou známy jedině díky dynamickému modelu sluneční soustavy. Abychom se vyhnuli problémům vzniklým těmito výchylkami, používáme model fiktivní planety s podobnou kruhovou oběžnou drahou spojenou s modelem naší soustavy.

K definování AU musíme samozřejmě kompletně znát systém pohybu Země-Měsíc.

Nyní vyjádříme AU v jednotkách SI, tedy v metrech. To se dělá pomocí počítání paralax či využitím odrazu radaru od blízkých planet. Užití AU umožňuje zachovat stejné numerické hodnoty při modelování sluneční soustavy, přestože se hodnota AU neustále mění.

Jednotka odvozená z AU je tzv. solární paralaxa, která je definovaná následovně: solární paralaxa je arkus sinus podílu poloměru Země a AU.

Další z  ednotek jsou:

Pouze metr však náleží mezi základní jednotky mezinárodně uznávané. Ostatní jsou jednotky odvozené a jejich hodnoty se mohou s časem měnit.

Hodnota Gaussovy gravitační konstanty je 0,017202098950 rad/den, což je 0,985 607 668 601 425 stupně za den.

Následující tabulka udává současné hodnoty konstant.

sluneční paralaxa Astronomická jednotka
Symbol π0 SU
Jednotka úhlová vteřina metr
Newcomb 1895 8,790
Paříž 1896 8.80
De Sitter 1938 8.8030 149 453 000 000
Clemence 1948 8.790 149 670 000 000
UAI 1964 8.79405 149 600 000 000
UAI 1976 8.794148 149 597 870 000
JPL DE200 1982 149 597 870 660
IERS 1992 8.794142 149 597 870 610
JPL DE403 1995 149 597 870 691

Pro hodnotu AU dle IERS (1992) platí: 1AU = 149 597 870 610 metrů. Odvozené jednotky pro délku jsou: